Opdrachtgevers
Watersporttaxaties worden uitgevoerd in opdracht van o.a.:

 • Watersport- en recreatiebedrijven
 • Makelaars
 • Hypotheekverstrekkers
 • Financiële instellingen
 • Gemeenten
 • Accountantskantoren

Objecten
In de specifieke bedrijfstak ‘Watersport en Recreatie’ is Taxatiekantoor O.Z. Jan S. Groninger gericht op het taxeren van o.a. 

 • Watersportobjecten
 • Nautische objecten
 • Jachthavens
 • (Watersport)campings

Werkgebied
Tot het werkgebied behoort in principe geheel Nederland. Een en ander is afhankelijk van de opdrachtgever.

Taxatierapport
Agrarische taxaties van Taxatiekantoor Onroerende Zaken Jan S. Groninger voldoen aan de Europeesche taxatierichtlijnen EVS (European Valuation Standards), worden uitgevoerd door 2 taxateurs (en eventueel een plausibiliteitsverklaring) en zijn voorzien van:

 1. objectfoto’s
 2. gegevens uit de Kadastrale Registratie
 3. uittreksel uit de kadastrale kaart
 4. akte van levering
 5. gemeentelijke informatie
 6. inhoudsopgave met o.a.:
  • doel van de opdracht
  • getaxeerde waarden
  • uitgangspunten van de taxatie
  • omschrijving waardebegrippen
  • juridische informatie
  • planologische kenmerken
  • bouwinformatie
  • technische voorzieningen
  • installaties
  • beschrijving
  • situering
  • nadere mededelingen
  • marktsituatie
  • onderbouwing met duidelijke berekeningen